Els infants de Dickens


TONI AYALA (text)

La Comissionada de la Infància per a Anglaterra ha fet públic un informe esfereïdor que és un toc d’atenció per a qualsevol ciutat europea de tamany mitjà o gran que tingui problemes d’habitatge, com ara podria ser Barcelona.

L’informe es titula Cases Desolades al·ludint a una novel·la de Charles Dickens, conegut per la seva lúgubre descripció de la vida de la gent pobra a l’Anglaterra victoriana. La Comissionada alerta que s’estan utilitzant contenidors com a habitatge temporal, amb famílies en situacions d’amuntegament.

L’informe també adverteix que altres 375.000 nens a Anglaterra viuen en llars amb deutes en els seus pagaments de renda o hipoteca.

Ni més ni menys que 210.000 menors a Anglaterra estan sense llar i alguns han hagut de ser albergats temporalment en aquests contenidors d’embarcament reconvertits en habitatges. Hi ha altres 90.000 infants que no compten amb un allotjament fix i que acaben dormint en els sofàs de cases que els acullen temporalment.

A més, l’informe revela que hi ha famílies instal·lades en edificis d’oficines. Tot plegat estaria passant sobretot a Brighton, Cardiff, Bristol i l’oest de Londres. De fet, almenys 13 edificis d’oficines a Harlow, al nord-est de Londres, van ser reconvertits en més de 1.000 apartaments individuals per a aquests casos.

En apartaments com aquests de 18 metres quadrats viuen famílies senceres. A aquestes nens i nenes ja se’ls coneix com “els infants de l’oficina”. Amb aquesta pressió demogràfica no és estrany que en aquestes zones hagi augmentat la criminalitat un 20%.

L’avís de la Comissionada de la Infància per a Anglaterra no només hauria de ser una veu d’alerta a Anglaterra.