TONI AYALA (textos) La política española y catalana vuelve a estar con la luz roja encendida (si es que alguna vez se ha apagado). Ahora, el tema de acercamiento (y de confrontación, según quién opine) es la conveniencia de introducir la

JOAN PALLARÈS-PERSONAT (textos) No és la distància en el temps el que esquematitza la història. En el cas dels Fets del 6 d’octubre del 1934, es resumeixen en un enfrontament entre la Generalitat i el Govern central de la República, en

TONI AYALA (textos) / MIQUEL FUSTER (dibuixos) 1 La tradició militar de la família d'en Jacinto tenia unes arrels molt profundes, que es remuntaven al segle XVII. Un avantpassat seu va formar part de l'expedició espanyola que va assentar-se al nord