Què passa amb el nou puntcom?


TONI AYALA (text)

Un estudi realitzat pel professor de la Universitat de Florida Jay Ritter, revela que el 81% de les 134 ofertes públiques d’accions (estrena a la Borsa) d’empreses als Estats Units l’any 2018 van ser fetes per companyies que van registrar pèrdues en els 12 mesos anteriors al seu debut borsari.

Es dona el cas que algunes companyies valorades en milions (o milers de milions) de dòlars mai no han reportat guanys, com ara Uber, Tesla o Spotify. Twitter, per exemple, va publicar quatre trimestres consecutius de guanys a l’octubre de l’any passat, més d’una dècada després de la seva creació.

Aquest panorama comença a assemblar-se a principis de la dècada del 2000, quan va esclatar l’anomenada ‘bombolla puntcom’, és a dir, quan moltes companyies tecnològiques van fer fallida.

L’explicació és que les grans companyies tecnològiques es perceben com a innovadores o disruptives i els inversors confien en què en reculliran els fruits en el futur o bé podran vendre les seves accions amb un bon posicionament amb el temps.

Aquest és el cas d’Uber, que va aparèixer en el mercat el 2010, però que no va debutar a la Borsa de Nova York fins al maig d’aquest any amb un valor de mercat de 82.400 milions de dòlars, malgrat que no ha registrat cap trimestre de guanys.

Els inversors esperen topar amb nous models d’èxit, com va passar amb Amazon. Després de sortir a Borsa el 1997, el gegant del comerç electrònic va haver d’esperar prop de sis anys per a registrar els seus primers guanys.

El poblema és que no tothom hi pot arribar.