ALBERT MALDONADO (Dj’s pel Canvi - text i fotos) Can Ricart és un recinte industrial que ocupa un espai equivalent a quatre illes de L’Eixample barceloní. Està situat a l'antic eix industrial de Pere IV, a la vora d'altres antigues fàbriques,

TONI AYALA (text) / MIQUEL FUSTER (dibuix) Joan Mercuri va ser repudiat de ben petit. Tant bon punt va néixer ningú volia agafar-lo a pes de braços. Ni tan sols el seu pare. L'única que va acollir-lo des del primer moment