Comparteix la teva creativitat! Fes Clic al nostre Mur! Fes ClicWall! 💛

  • ClicOp es reserva el dret a no publicar els documents (escrits o audiovisuals) que siguin despectius, ofensius, inapropiats o que no tinguin un mínim de qualitat. Així mateix, podrà eliminar qualsevol document del ClicWall ja publicat un cop es comprovi que no reuneix els requisits de l’ideari friendly news de ClicOp. Els documents escrits han de tenir una extensió màxima de 2 folis i han de tractar temes relacionats amb l’actualitat o socials (també, els relats de ficció). Cal acompanyar els documents d’una presentació de l’autor / a.

¡Comparte tu creatividad! ¡Haz Clic en nuestro Muro! Haz ClicWall!

  • ClicOp se reserva el derecho a no publicar los documentos (escritos o audiovisuales) que sean despectivos, ofensivos, inapropiados o que no tengan un mínimo de calidad. Así mismo, podrá eliminar cualquier documento del ClicWall ya publicado una vez se compruebe que no reúne los requisitos del ideario friendly news de ClicOp.  Los documentos escritos deben tener una extensión máxima de 2 folios y deben tratar temas relacionados con la actualidad o sociales (también, los relatos de ficción). Hay que acompañar los documentos de una presentación del autor / a.