La revolució dels Viri Probati


TONI AYALA (text)

L’Amazonia torna a ocupar els titulars. Ara no és per culpa dels focs, però sí per una guspira que es pot encendre en les properes setmanes fins a trastocar els fonaments de l’Església catòlica.

L’espurna té un nom, en llatí, que respon a dues paraules: “viri probati”. Significa “homes provats” i, en la pràctica, fa referència a un grup d’homes seleccionats als quals, de manera extraordinària, se’ls podria admetre l’ordenació sacerdotal.​

La mesura és controvertida. Tant és així que bisbes catòlics d’arreu del món estan reunits al Vaticà per a discutir sobre el futur de l’església a l’Amazonia.

El denominat “Sínode Amazònic” es durà a terme durant tres setmanes —del 6 al 27 d’octubre—, i comptarà amb la participació de prop de 260 persones, entre religiosos, dirigents indígenes i experts.

La gran pregunta que hauran de respondre tots plegats és si els homes casats ​​podran convertir-se en sacerdots. I, si la resposta és positiva, ¿què passarà a la llarga amb els sacerdots de la resta del món?

“No tinc por a un cisma”. El papa Francesc ha desafiat així als seus crítics dins de l’Església catòlica. En un dels documents de treball realitzats per al Sínode —denominat ‘Instrumentum laboris’— se suggereix que només en zones remotes de la Amazonia, homes grans i casats podrien ser ordenats.

Haurien de ser homes particularment respectats i que preferiblement procedeixin de les comunitats indígenes on tenen la intenció de treballar.

“Afirmant que el celibat és un do per a l’Església, es demana que, per a les zones més remotes de la regió, s’estudiï la possibilitat de l’ordenació sacerdotal per a persones ancianes, preferentment indígenes, respectades i acceptades per la seva comunitat, encara que tinguin ja una família constituïda i estable, amb la finalitat d’assegurar els Sagraments que acompanyin i sostinguin la vida cristiana”, especifica el document a estudi en el Sínode, en el seu capítol IV.

Són els Viri Probati.